Uusi osakeyhtiölaki

Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1. syyskuuta 2006. Laki on edellistä selkeämpi ja kattavampi. Yhtiöt saivat enemmän toimintavapautta, kun erilaisia rajoituksia ja muotomääräyksiä vähennettiin ja uusia menettelytapoja tehtiin mahdollisiksi. Velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojaa koskevia säännöksiä tehostettiin.

Erityistä huomiota on kiinnitetty pienten osakeyhtiöiden asemaan. Sääntelyn selkeytyminen helpottaa niiden mahdollisuuksia ottaa selvää lain määräyksistä. Yhtiöjärjestys on nyt entistä vapaammin yhtiön itsensä päätettävissä. Jos yhtiöjärjestys on suppea, niin silloin yhtiössä joudutaan turvautumaan osakeyhtiölain olettamasäännöksiin.

Perustamillemme yhtiöille on laadittu käytännössä hyvin toimivaksi todettu yhtiöjärjestys, joka helpottaa ja selkeyttää johdon ja omistajien työtä yhtiön hallinnoimisessa.