Uus äriseadus

Uus äriseadus

Uus äriseadus hakkas kehtima 1.9.2006. Seadus on endisest selgem ja ülevaatlikum. Firmad said rohkem tegevusvabadust, kui piiranguid ja vorminõudeid vähendati ja võimaldati uusi käsitlusviise. 

Võlausaldajate ja vähemusosanike õiguskaitset tõhustati.

Erilist tähelepanu on pööratud väikeste firmade positsioonile. 

Korralduse lihtsustumine aitab välja selgitada nende seadusega määratud võimaluisi. Ettevõtte põhikiri on struktuurilt endisest vabam. Kui ettevõtte põhikiri on piiratud, siis tuleb toetuda äriseaduse sätetele.

Meie poolt asutatud firmadele on koostatud praktikas tõhusaks tõdetud ettevõtte põhikiri, mis lihtsustab juhatuse ja omanike tööd firma juhtimisel.