Mida peab teadma firma asutaja?

Firma kapital

Firma kapital on vähemalt 2500 eurot.

Firma juhatus

Firmal peab olema juhatus. Juhatuse ülesanne on firma juhtimine ja selle tegevuse organiseerimine. Juhatus vastutab firma raamatupidamise ja rahanduse korraldamise eest. Juhatuses peab olema 1-5 liiget v. a juhul kui ettevõtte põhikirjas on ette nähtud teisiti. Kui juhatuses on vähem kui kolm liiget, juhatuses peab olema vähemalt üks varaliige. 

Kui juhatuses on liikmeid rohkem kui üks, juhatusele tuleb valida esimees.

Juhatuse liikmeks vastuvõtmine

Juhatuse liikmena ei või olla juriidiline isik ega alaealine või see, kellele on määratud esindaja, kelle tegevusvõimet ei ole piiratud või kes on pankrotis. Vähemalt üks juhatuse liikmetest peab elama alaliselt EU-riigis v.a juhul kui registriametnik teeb erandi. 

Ettevõtte põhikirja või asutamise lepingu kohaselt ei pea valima audiitorit, kui lõppenud või eelneval aruandeperioodil on täidetud kõige rohkem üks järgmistest tingimustest:

*kui bilansi lõppsumma ületab 100000 eurot *kui käive või kasum ületab 200000 eurot *kui töötajaid on keskmiselt üle kolme inimese *korteriühistus on vähem kui 30 korterit

Eelnevalt loetletud tingimused ei puuduta erijuhtumeid, mille puhul seadus näeb ette audiitori valimist.

Bilansi ja tegevuse aruanded

Firma peab esitama bilansi ja tegevuse aruanded kahe kuu jooksul peale bilansi aruande kinnitamist.